Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhely-nyilvántartás és ellenőrzés

DUÁLIS KÉPZŐHELY-NYILVÁNTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

 

A gyakorlati képzést folytatni szándékozó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása írásbeli kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye, vagy a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti területi kamarának kell benyújtani, a minőségirányítási szempontok érvényesítésének módjára vonatkozó nyilatkozat egyidejű csatolásával.

A területi kamara duális képzési tanácsadója a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatását megelőzően szóban vagy írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó szervezetet a duális képzőhellyé válás és a tanulószerződés/szakképzési munkaszerződés megkötésének alapvető feltételeiről. A szükséges feltételek előkészítését követően kerülhet sor a Kamara szervezésében a nyilvántartásba vételi eljárás helyszíni szemle keretében történő lefolytatására. A helyszíni hatósági ellenőrzésre az Általános közigazgatási rendtartás (2016. évi CL: törvény ÁKR) előírásai az irányadóak.

A területi kamara a nyilvántartásba vétel iráni kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező rendelkezik:

  • a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel (az oktatni kívánt szakmához szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a kifutó tanulószerződéses képzések esetén az adott szakmára irányadó Szakmai és Vizsgakövetelmények, az új Szakmajegyzék szerinti szakképzési munkaszerződéses képzések esetén a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmazzák),
  • a gyakorlati oktatói követelményeknek megfelelő végzettségű és szakképzettségű oktatóval,
  • a szakirányú oktatáshoz szükséges dokumentumokkal (Szakmánként képzési és kimeneti követelmény, Programtanterv, szakképző intézmény szakmai programja),
  • a szakirányú oktatásra vonatkozó saját képzési programmal,
  • a képzésben résztvevő személy(ek) értékelésére és minősítésére vonatkozóan kidolgozott kritériumokkal,
  • a minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozóan kialakított saját, vagy legalább a kamarai szempontrendszernek megfelelő kritériumokkal,
  • előkészített szakképzési munkaszerződéssel és foglalkozási naplóval, baleset- és munkavédelmi naplóval,
  • a felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentumokkal,
  • duális képzőhely által fenntartott tanműhely esetén a jogszabály által előírt személyi feltételekkel (tanműhelyvezető, termelő-szolgáltató tevékenység előkészítéséhez szükséges műszaki, fizikai dolgozó).

A kamarai és iskolai szakértő részvételével lefolytatott helyszíni szakmai ellenőrzés keretében a fentiek mérlegelésével megállapítást nyer, hogy az adott telephely alkalmas-e az adott szakma/szakképesítés gyakorlati oktatására. A jegyzőkönyvben rögzített tények megfelelősége esetén a gazdálkodó szervezet felvételt nyer a Kamara duális képzőhely-nyilvántartásába, amelyről hivatalos értesítést kap.

A nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a tanulószerződés, illetőleg a szakképzési munkaszerződés megkötését, leghamarabb egyidejűleg kerülhet sor a nyilvántartásba vételre és a szerződések megkötésére.

Amennyiben a duális képzőhely csak közreműködővel együtt alkalmas a szakirányú oktatás folytatására, azt a nyilvántartásba vételi kérelmében jeleznie kell. Ebben az esetben a nyilvántartásba vételi eljárást először a közreműködőnél kell lebonyolítani, majd második lépésben kerülhet sor a tanulóval szerződést kötő gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételi ellenőrzésére.

A duális képzőhelyek nyilvántartása nyilvános, közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, a nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.