Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A tanulóknak járó juttatások

A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulónak járó juttatások

  • A szakképzési munkaszerződés alapján a tanuló/képzésben résztvevő személy havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány rendeletében meghatározott mértékű szakképzési munkabérre jogosult
  • A szakképzési munkabér mértéke: a képzés központi költségvetési törvényben meghatározott önköltségének minimum egyhavi összege, de legfeljebb 168 százaléka. Nappali képzés esetén ez jelenleg 100.000-168.000 forintig terjedő havi juttatást jelent.
  • A felnőttképzési jogviszony keretében szakmát tanulók esetében,  a szakképzési munkabért, az egyéb juttatásokat a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell megállapítani.
  • a munkabért  bankszámlára utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutalással kell teljesíteni
  • A szakmát tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria). Az egyéb juttatást a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a költségvetési törvényben meghatározott önköltség havi összegének 168%-áig (2022-ben 168 ezer forint) kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A „ledolgozott nap” fogalma alatt azokat a napokat kell érteni, amely napokat a tanulónak a képzőhelyen kellene töltenie, még akkor is, ha onnan a tanuló valamilyen okból igazoltan hiányzik (pl. betegszabadság, táppénzes állomány, szabadság napjai stb.).

A tanuló számára meghatározott szakképzési munkabért és egyéb juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakképzési munkabérnek és az egyéb juttatásoknak a Munka törvénykönyve előírásai szerint számított időarányos része illeti meg.

 

Jogok és kötelezettségek a szakképzési munkaszerződéssel összefüggésben

A tanuló teljes munkaideje a 18  év alatti tanulónál nem haladhatja a meg a napi 7 órát, a 18 év feletti tanulónál pedig a napi 8 órát. A szakirányú oktatási napok között legalább 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.

 

 A tanulói jogviszony keretében tanuló diákot életkorától függetlenül évente negyvenöt munkanap szabadság illeti meg, A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére, a nyári szünetben legalább húsz munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. 

A duális képzőhely a szakmai vizsgát közvetlenül megelőző három munkanapra, valamint érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra köteles a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. 

Mentesül a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól az a tanuló, vagy képzésben résztvevő személy is, aki a szakképző intézmény által szervezett tanulmányi versenyfelkészítésben, vagy versenyen vesz részt. 

Felnőttképzési jogviszony keretében a szakképzési munkaszerződés alapján igénybe vehető szabadság mértéke évi harminc nap.

 

A munkajogi jogviszony egyben TB biztosítotti jogviszonyt is jelent a tanulónak, beszámít a nyugdíjába ez az időszak és valamennyi TB ellátásra is jogosulttá válik.

A tanulónak naptári évenként 15 munkanap betegszabadság jár (évközben kezdődő munkaviszony esetén ennek arányos részére jogosult), majd ezt követően táppénzre jogosult.

Ha a tanuló a duális képzőnek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni. A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén, öt havi összegét szándékos károkozás esetén.

A tanuló részére a duális képzőhelynek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelősségbiztosítás a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére szolgál.

A munkaszerződés is szünetelhet arra az időre, amíg szünetel a tanulói jogviszony. Ebben az esetben nem érvényesíthetőek a szakképzési munkaszerződésből származó jogok és kötelezettségek.

A duális képzőnek lehetősége van szakképzési előszerződés kötésére is, melyben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy a későbbiekben egymással szakképzési munkaszerződést kötnek. Erre még az alapoktatás időszakában kerülhet sor. A döntést megelőzően a vállalkozás jogosult kiválasztási eljárás érvényesítésére.