Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tájékoztató

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről


A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása tartalmazza a kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat.

2012. január 1-én életbe lépett rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni tárgy év március 31-ig (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül, a már működő vállalkozások pedig a hivatkozott jogszabály hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és kamarai hozzájárulást megfizetni.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

A kötelező kamarai regisztráció és az 5000 Ft/év összegű kamarai hozzájáruláson túlmenően lehetőség van önkéntes tagságra, amely tagdíjfizetéssel jár és további kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosítja a csatlakozó vállalkozásokat.

 

A regisztráció két lépésből áll:

1. az adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és beküldése

A vállalkozások online a Kamarai Nyilvántartó Rendszer (KNYR) oldalán vagy papír alapon is elvégezhetik a regisztrációt, amit a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével teljesíthetnek.  Cégszerű aláírás után e-mailen, vagy postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamara ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket.

A regisztrációs lapon szereplő személyes adatainak kezelése céljából a DKIK honlapjáról letölthető Adatkezelési nyilatkozatot (a dokumentum a hozzá kapcsolódó tájékoztatót is tartalmazza) is szíveskedjen kitöltve eljuttatni kamaránk részére!

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. A választhatóan megadható adatok kitöltése azért fontos a kamara számára, mert a vállalkozásokról rendelkezésre álló adatok alapján szolgáltatásait, információit célzottan tudja eljuttatni az egyes vállalkozás csoportok részére.

Az adatlap kitöltését kitöltési útmutató segíti.

Kamaránk elérhetőségéről és nyitva tartásáról itt tájékozódhat: Ügyfélfogadási rendünk.

Online regisztráció a vállalkozások számára, ezt itt tudja elérni!

 

2. Változás az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetésében!

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 sz. bankszámlára. Az utalás közlemény rovatába a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget kell írni.


Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé szíveskedjék rendezni.

A 2022. január 1-jét követően az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90 %-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara az Önök részére is nyújt. A beszedés központosítása kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja, semmilyen mértékben nem gyengíti a területi kamarák pénzügyi önállóságát.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénzbefizetésre is, sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
 
Előírás a kamarai hozzájárulás behajtására
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. §-ának év elején életbe lépett módosítása szerint: a meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. A kamarai hozzájárulás behajtása érdekében az országos gazdasági kamara akkor is megkeresheti az állami adóhatóságot, ha a tartozás a 10 000 forintot nem maladja meg, de eléri az 5000 forintot.

A vállalkozások kamarai nyilvántartása a
https://knyr.mkik.hu/Kamreg/Nyilvantarto/Kereses
útvonalon elérhető.
 
Amennyiben további kérdése van, hívja a 25/ 502-060 vagy 25/502-061 telefonszámot (2-es mellék), illetve írjon a kamreg@dkik.hu e-mail címre.
 
Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.