Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakmai vizsgák, vizsgadelegálás

SZAKMAI VIZSGÁK, VIZSGADELEGÁLÁS

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 2020. január 1-jei hatálybalépése alapvető változások kezdetét jelentette a szakképzés rendszerében. Az új rendszer működésének jogszabályi hátterét az Szkt. mellett a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) teszi teljessé. A változások következtében jelentősen átalakult a szakképző intézmények struktúrája, alapvetően megváltozott az oktatás, képzés szerkezete, gyökeresen átalakult az állam általi elismertséget adó középfokú képesítések halmaza és nagy változások történtek a vizsgáztatás rendszerében is.

Jelentős változás, hogy megszűnt az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ), helyét egy kettős szakmastruktúra vette át. A kizárólag szakképző intézményekben megszerezhető – új megnevezésükkel – szakmákat a jogszabályban (az Szkr. mellékletében) kiadott Szakmajegyzék tartalmazza (Lásd Szkt. 10. §, ill. Szkr. 1. melléklet). Ebben lényegesen kevesebb szakma szerepel, mint az OKJ-ban, hiszen a korábbi kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítések már nem itt szerepelnek.

A Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai tartalma ún. képzési és kimeneti követelményekben kerültek meghatározásra, amelyek nem jogszabályban, hanem a szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványaként, a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon kerülnek közzétételre.

Az új szakképzési rendszerben a szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő oktatást szakmai oktatásnak nevezzük, amely ágazati alapoktatásra és ezt követő szakirányú oktatásra tagolódik (Lásd Szkt. 74-75. §). A két oktatási szakaszt az ágazati alapvizsga választja el. Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. (Az egyes ágazatok megjelölése a Szakmajegyzékben található.) Az ágazati alapoktatást minden esetben és kizárólag szakképző intézményben kell megszervezni.

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény feladatellátási helye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. [Lásd Szkt. 91. § (3) bek.]

Az új szakképzési rendszer szakmai vizsgájának meghatározása: „állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri” lényegében nem jelent változást a korábbi szakmai vizsgafogalomhoz képest.

  • Szakmai vizsga csak a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák (valamint azok műhelyiskolában vagy felnőttképzők által oktatott részszakmái) esetén tehető.
  • Szakmai vizsga csak akkreditált vizsgaközpontban tehető le, szakmai vizsgát csak akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
  • A szakmai vizsga vizsgabizottsága 3 tagú, azonban feladataik jelentősen eltérnek a korábbiaktól (és nincs vizsgabizottsági elnök).
  • A szakmai vizsga vizsgabizottságát az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.
  • A szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során a szakmai vizsga tekintetében az Szkt.-ben és az Szkr.-ben rögzített szabályokon túl a vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatási rendszerében szereplő további előírásokat, szabályokat is be kell tartani.

A kialakításra kerülő vizsgabizottságba a vizsgát szervező akkreditált vizsgaközpont felkérése alapján a területileg illetékes gazdasági kamara tesz javaslatot a vizsgafelügyelő személyére vonatkozóan.