Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Származási igazolások

A származási bizonyítvány (Certificate of Origin, CO)

A származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány) egy olyan fontos, nemzetközi kereskedelmi okmány, amely az exportáru származási helyét igazolja, azt a helyet, ahol az adott exportárut teljes egészében termesztették, tenyésztették, termelték, vagy az áru előállításához szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták, amelyek alapján az áru az adott országból származónak tekinthető.

 

Felhasználási lehetőségek

Az általános származási bizonyítvány

- harmadik országban, a legnagyobb kedvezmény elve alapján történő vámkezeléshez,

- nem tarifális intézkedések (például antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) esetén,

- pályázatok, exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára

használható fel.

 

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítvány kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

- a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,

- minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

A kereskedelmi és iparkamarák esetén a származási bizonyítvány kibocsátását a területi kamarák okmányhitelesítő munkatársai végzik, a szolgáltatás a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál is elérhető (Ügyfélfogadási rendünk)!

 

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítvány az áruk nem preferenciális származását igazolja.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk.

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

A rendeltetési ország hatóságai azonban jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

Kérjük, hogy a származási bizonyítvány igénylése előtt tájékozódjon a külföldi partnerénél a származási bizonyítvány szükségességéről!

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik, így a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara is (Ügyfélfogadási rendünk). 

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

- export számla

- kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról

- aláírási címpéldány, meghatalmazás

- a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum stb.)

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki!

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az útmutató szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak, pótlás, másolatok kiadása) a kamaránk okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére (Ügyfélfogadási rendünk).

 

Vonatkozó jogszabályok:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, 11/2016 NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, a 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, Eurochambres útmutató az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási és igazolási szabályokhoz (2016), 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény