Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek kamarai nyilvántartásba vétele

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

 

A gyakorlati képzést folytatni szándékozó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása írásbeli kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye, vagy a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti területi kamarának kell benyújtani, a minőségirányítási szempontok érvényesítésének módjára vonatkozó nyilatkozat egyidejű csatolásával.

A területi kamara duális képzési tanácsadója a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatását megelőzően szóban vagy írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó szervezetet a duális képzőhellyé válás és a tanulókkal történő szerződéskötés alapvető feltételeiről. A szükséges feltételek előkészítését követően kerülhet sor a Kamara szervezésében a nyilvántartásba vételi eljárás helyszíni szemle keretében történő lefolytatására. A helyszíni hatósági ellenőrzésre az Általános közigazgatási rendtartás (2016. évi CL: törvény ÁKR) előírásai az irányadóak.

A területi kamara a nyilvántartásba vétel iráni kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező rendelkezik:

  • a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel (az oktatni kívánt szakmához szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a kifutó tanulószerződéses képzések esetén az adott szakmára irányadó Szakmai és Vizsgakövetelmények, az új Szakmajegyzék szerinti szakképzési munkaszerződéses képzések esetén a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmazzák): https://ikk.hu/gyujto/felnottek-kepzese#kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek
  • a gyakorlati oktatói követelményeknek megfelelő végzettségű és szakképzettségű oktatóval,
  • a szakirányú oktatáshoz szükséges dokumentumokkal (Szakmánként képzési és kimeneti követelmény szakképző intézmény szakmai programja),
  • a szakirányú oktatásra vonatkozó saját képzési programmal,
  • a képzésben résztvevő személy(ek) értékelésére és minősítésére vonatkozóan kidolgozott kritériumokkal,
  • a minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozóan kialakított saját, vagy legalább a kamarai szempontrendszernek megfelelő kritériumokkal,
  • előkészített szakképzési munkaszerződéssel és foglalkozási naplóval, baleset- és munkavédelmi naplóval,
  • a felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentumokkal,
  • duális képzőhely által fenntartott tanműhely esetén a jogszabály által előírt személyi feltételekkel (tanműhelyvezető, termelő-szolgáltató tevékenység előkészítéséhez szükséges műszaki, fizikai dolgozó).

A kamarai és iskolai szakértő részvételével lefolytatott helyszíni szakmai ellenőrzés keretében a fentiek mérlegelésével megállapítást nyer, hogy az adott telephely alkalmas-e az adott szakma/szakképesítés gyakorlati oktatására. A jegyzőkönyvben rögzített tények megfelelősége esetén a gazdálkodó szervezet felvételt nyer a Kamara duális képzőhely-nyilvántartásába, amelyről hivatalos értesítést kap.

A nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a tanulószerződés, illetőleg a szakképzési munkaszerződés megkötését, leghamarabb egyidejűleg kerülhet sor a nyilvántartásba vételre és a szerződések megkötésére.

Amennyiben a duális képzőhely csak közreműködővel együtt alkalmas a szakirányú oktatás folytatására, azt a nyilvántartásba vételi kérelmében jeleznie kell. A közreműködőnél történő foglalkoztatás tartama a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartamának maximum 49 százaléka lehet. A duális képzőhely ugyanúgy felelős a közreműködőnél folyó szakirányú oktatásért, mintha azt maga végezné. A gazdasági kamara a szakirányú oktatás feltételeire vonatkozó ellenőrzése a közreműködőre is kiterjed.

A duális képzőhelyek nyilvántartása nyilvános, közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, a nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

 

A DUÁLIS KÉPZÉS OKTATÓIVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 

A jogszabályi előírások szerint a vállalkozásnál oktatóként csak olyan személy bízható meg, aki cselekvőképes, nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, az oktatni kívánt szakmának megfelelő államilag elismert legalább középfokú szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint kamarai gyakorlati oktatói vizsgát tett.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, akinek van

-szakirányú mestervizsgája, vagy

-szakirányú felsőfokú végzettsége és kétéves szakmai gyakorlata, vagy

-felsőfokú végzettsége, szakirányú középfokú végzettsége és ötéves szakirányú szakmai gyakorlata, vagy

- elmúlt 60 éves.

 

További feltételek:

A duális képzőhely kamarai nyilvántartásba-vételének további feltétele a szakirányú oktatásra vonatkozó minőségirányítási rendszer dokumentált kialakítása és működtetése, valamint saját képzési program rendelkezésre állása.

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (KAMSZER)

A szakképzési törvény értelmében a vállalkozás saját működő minőségbiztosítási rendszerén belül is kialakíthatja a szakképzésre vonatkozó minőségirányítási szempontok érvényesítését, vagy

megfelelhet a kamara által kidolgozott minőségi szempontrendszer (KAMSZER) szerinti minőségi követelményeknek.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kidolgozott szempontrendszer egy olyan szakmai ajánlás, amelynek segítségével vállalatmérettől és ágazattól függetlenül ki lehet alakítani a duális képzőhely saját minőségirányítási rendszerét. Részletes ismertetését a dualis.mkik.hu/szakmai-anyagok oldalon a letölthető dokumentumok között lehet megtalálni. A kidolgozáshoz szükség esetén további segítséget nyújtanak a kamara duális képzési tanácsadói.

 

KÉPZÉSI PROGRAM

Az érvényes szabályok szerint a duális képzőhely nemcsak a gyakorlati ismeretek oktatására jogosult, hanem a szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén szerepet vállalhat a szakmai elméleti tartalom átadásában is. A szakképzési törvény úgy rendelkezik, hogy a képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki. Ez azért is elengedhetetlen, mert a képzési programban egyértelműen dokumentálni kell azt a szakmai tartalmat és képzési időt, amely teljesítése a gazdálkodó szervezet feladata, valamint tartalmaznia kell az értékelés egyeztetett módját is.

A hatósági ellenőrzések során a kamara azt vizsgálja, hogy a vállalkozásnál folyó szakirányú oktatás a képzési programban vállalt tartalomhoz illeszkedő személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően történik-e.