Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Együttműködési megállapodás

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Az új szakképzési törvény értelmében együttműködési megállapodás kötésre már csak kifutó jelleggel, a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyban lévő tanulóval van lehetőség legkésőbb 2023-2024-ig, a 2019. december 31-én hatályban volt előírásoknak megfelelően.

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltételei

Együttműködési megállapodás csak az alábbi feltételek legalább egyikének a teljesülése esetében köthető:

 • ha a gyakorlati képzésre előírt képzési idő kevesebb, mint a teljes képzési idő 40%-a,
 • ha összefüggő szakmai gyakorlat megvalósítására kötik abban az esetben, ha a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola,
 • ha a tanulók kiegészítő gyakorlati képzésre kötik a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb 40%-ában,
 • ha a tanulók gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
 • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. A gyakorlati képzésért és a szakmai vizsgára történő felkészítésért a szakképző iskola a felelős.

Az együttműködési megállapodást megkötő szakképző iskola feladata vizsgálni az együttműködő feleknél a feltételek meglétét. A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően is folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét, illetve gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.

 • Az együttműködési megállapodást az Iskola és a Gazdálkodó szervezet köti a tanulóra vonatkozóan.
 • Írásba kell foglalni, melyre a Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
 • Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos.
 • A szakképző intézmény az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

Gazdálkodó szervezet kötelezettségei:

 • Az ágazathoz tartozó szakképesítésre való felkészítés összefüggően 140 óra (4 hét)
 • Egyéb szakképesítés esetén szakmánként eltérő.
 • Munkaruha és védőfelszerelés biztosítása (iskola vagy fenntartója, vagy a gyakorlati képzőhely biztosítja)
 • Étkezés vagy étkezési hozzájárulás biztosítása a gyakorlati napokra (étkezési utalvány vagy természetbeni étkezés vagy étkezéshez való hozzájárulás formájában)
 • Munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (gyakorlat megkezdésének első napján)
 • Tisztálkodási eszközök biztosítása
 • Foglalkozási Napló és Jelenléti ív pontos vezetése
 • Szakképző intézmény részére a tanuló letöltött gyakorlati idejéről igazolás biztosítása.
 • Időpont meghatározásánál figyelembe veszi a pihenőidő biztosítását és a nyári szünet kiadását, illetve lehetőséget biztosít a tanuló hiányzásainak pótlására
 • Tanulói juttatás biztosítása, melynek mértéke a minimálbér (200.000 Ft) 19,5%-a, ami 39.000 Ft-ot jelent a 4 heti időszakra. A tanulói juttatás ¼-e minden megkezdett hétre jár.
 • Nem biztosított jogviszony, így bejelentési kötelezettség sem OEP sem NAV felé nincs!

 

Igényelhető pénzügyi forrás (2022-es évtől):

A 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról átmeneti szabályban rendelkezik arról, hogy adókedvezmény érvényesíthető a régi szakképzési törvény szerinti tanulók összefüggő szakmai gyakorlatának teljesítése esetén is. Az adókedvezmény olyan együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében érvényesíthető, akinek a családi és utónevét és oktatási azonosító számát az együttműködési megállapodás konkrétan meghatározza.

Az adókedvezményt azokra a napokra lehet figyelembe venni, amelyek átlagában a tanuló gyakorlati ideje eléri a napi hét órát.

A régi szakképzési törvény szerinti együttműködési megállapodás alapján történő adókedvezmény mértéke a szakirányú oktatás önköltsége egy munkanapra jutó mértékének a 70%-a, azaz 1 200 000 Ft × 1 × 0,7 / 254 nap = 3 307 Ft/gyakorlati nap.

A kedvezmény érvényesítésének módja:

• Szociális hozzájárulási adó csökkentő tételként vagy

• a megállapított fizetendő adót meghaladó adókedvezményt, továbbá a szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettségre törvény alapján nem köteles személy az adókedvezményt adóvisszaigénylés keretében érvényesítheti.

Érvényesítése: 2208-as adó- és járulékbevallásban, nincs éves elszámoló bevallás

Adókedvezmény érvényesítésére jogosult lehet mindenki, nemcsak gazdálkodó szervezet. Nemcsak a szocho fizetésére kötelezett érvényesítheti (KIVA adóalany is)

 

A tanuló pénzbeli juttatása együttműködési megállapodás alapján

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére csak az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára jár juttatás, melynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosánál (19,5%).

A pénzbeli juttatás

 • a nappali rendszerű oktatásban és
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban

részt vevő tanuló részére jár.

A tanulószerződés éves időciklusokat fog át, az összefüggő szakmai gyakorlat pedig hetekben kerül meghatározásra a nyári időszakban, ezért az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás a megkezdett hetek után jár. Ennek összege hetekre bontva, arányosan azonos a tanulószerződés alapján kifizetett havi juttatással.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. (a továbbiakban Szja tv.) 1. számú mellékletének 4.11. pontja alapján adómentes juttatás a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás.

Együttműködési megállapodás az ágazati szakgimnáziumi képzésben

A szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési kerettanterv alapján olyan ismertek átadását célozza meg, amelyek az ágazathoz tartozó szakképesítésekre való felkészítés első szakaszát jelentik. Ennek értelmében a szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is szakmai képzés, vagyis szakképzés. A szakgimnázium kilencedik-tizenegyedik évfolyamain a kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlatának megvalósítására részben vagy egészben iskolai tanműhelyben, illetve együttműködési megállapodás keretében külső képzőhelyen van lehetőség. A szakgimnáziumi ágazati képzésben együttműködési megállapodással részt vevő tanulók részére is kell tanulói pénzbeli juttatást fizetni a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra. A gyakorlati képzés szervezője a szakgimnázium, a kamarának az együttműködési megállapodásokat ellen kell jegyeznie.