Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek hatósági ellenőrzése

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

 

A szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzését a területi kamara végzi, amelyre a duális képzőhelyek körében, a szakirányú oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor. Az ellenőrzésnek és az ennek keretében tartott szemlének ki kell terjednie arra is, hogy a nyilvántartásba vételkor fennálló minőségirányítási előírásokat a duális képzőhely működteti-e a saját minőségbiztosítási rendszere keretében, vagy legalább a kamarai minőségügyi szempontrendszer (KAMSZER) szerint.

A hatósági ellenőrzés elrendelését a területi kamara az alábbi esetekben végzi:

 • éves ellenőrzési terv alapján hivatalból,
 • a szakképző intézmény vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) írásbeli megkeresése alapján,
 • a szakképzésért felelős miniszter kezdeményezésére, valamint
 • a nyilvántartásban szereplő duális képzőhely írásbeli megkeresése alapján.

 

Amennyiben az ellenőrzés bejelentés alapján indul, a duális képzési tanácsadó 3 munkanapon belül köteles elkezdeni az eljárás előkészítését és az időpontok egyeztetését. Az ellenőrzésre iskolai és kamarai szakértők közreműködésével helyszíni szemle keretében kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

A helyszíni szemle során az ellenőrzés az alábbi vizsgálatokra terjed ki:

 • rendelkezésre állnak-e a képzőhely szakirányú oktatás folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételei, különös tekintettel a szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg a képzési és kimeneti követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétére,
 • a szakirányú oktatást a szakmára kiadott a szakképzési kerettanterv, illetőleg a programtanterv és a képzési programban meghatározottak szerint folytatja-e,
 • az ellenőrzés kiterjedhet a tanulószerződés és a szakképzési munkaszerződés tartalmának vizsgálatára, továbbá
 • hogy a duális képzőhely a tanulószerződésben, illetőleg a szakképzési munkaszerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e,
 • valamint az alábbi feltételek teljesülésére:
   • a szakoktató alkalmazási feltételeire,
   • a maximális csoportlétszámra,
   • a tanulói terhelésre,
 • a tanulói kedvezmények, tanulói juttatás, munkabér és egyéb juttatások biztosítására,
 • az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre,
 • a foglalkozási napló vezetésére,
 • az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartására,
 • a felelősségbiztosításra.

 

Amennyiben a duális képzőhely feltételei megfelelnek az előírásoknak, amelyet az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv is tanúsít, a kamara lezárja a hatósági ellenőrzést és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Amennyiben a szemle során a területi kamara jogszabálysértést tapasztal, végzésben felhívja a gazdálkodó szervezetet, hogy a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül szüntesse meg a jogsértő állapotot.

Amennyiben a duális képzőhely feltételei továbbra sem felelnek meg az előírásoknak, a területi kamara lezárja a hatósági ellenőrzést és eljárást indít a duális képzőhely nyilvántartásból való törlésére, amelyről végzésben értesíti a duális képzőhelyet. A végzésben tájékoztatni kell a duális képzőhelyet, hogy az eljárás az ellenőrzés keretében feltárt mely jogsértések alapján indult. A végzésnek továbbá tartalmaznia kell egy felhívást is arra vonatkozóan, hogyha a duális képzőhely a végzésben közölt hiányosságokat 15 napon – eszközbeli hiányosság esetén, 30 napon – belül pótolja vagy a jogsértő állapotot megszünteti, akkor a duális képzőhely nyilvántartásból történő törlésére szolgáló eljárást a területi kamara megszünteti.

 

A DUÁLIS KÉPZŐHELY SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSTÓL VALÓ ELTILTÁSÁNAK ESETEI

  • A szakirányú oktatásért cserébe nem követelhet és nem fogadhat el semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást, vagy költségtérítést a gyakorlati képző. (5 évig terjedő eltiltás)
  • A foglalkozási napló vezetésének elmulasztása (3 éves eltiltás)
  • A tanuló programtantervtől való elmaradása (5 évig terjedő eltiltás)