Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A duális képzésre vonatkozó átmeneti szabályok

2020. június 22.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény duális képzésre vonatkozó átmeneti szabályaival kapcsolatos tudnivalók.

A törvény a duális képzéssel kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

 

25. § Szakképzés iskolában történő megszervezése esetén a 2019/2020. tanév – az iskola vezetőjének döntése szerint – befejezhető a veszélyhelyzetet megelőző munkarend mellett távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként.

MKIK megjegyzés: Mivel a törvény 2020. június 18-án lépett hatályba, a tanévből a szorgalmi időszakon kívüli időtartam szakmai képzésére vonatkozik a rendelkezés. Ez a szakmai gyakorlat esetében két típusú képzést foglal magába: a szorgalmi időszakban esetlegesen mulasztott képzési rész pótlását, valamint az összefüggő szakmai gyakorlatot. Tehát mindkettő típus a rendelkezésben említett formában lebonyolítható. Kiemelendő, hogy bár a szóban forgó jogszabályi hely kifejezetten a szakképzés iskolában történő megszervezésére vonatkozik, a duális képzőnek is van választási lehetősége arra vonatkozóan, hogy meghatározza a gyakorlati képzés általa történő lebonyolításának módját (lásd még a 26. § (4) bekezdéséhez írt megjegyzésünket).

 

26. §

(2) A 2019/2020. tanév tanulmányi követelményeit teljesítettnek kell tekinteni, ha a tanuló az általa a 2019/2020. tanévben látogatott évfolyamra a szakmai és vizsgakövetelményben előírt összefüggő szakmai gyakorlat legalább hatvan százalékát teljesítette.

MKIK megjegyzés: Amennyiben a szorgalmi időszakban nem teljesült az erre az időszakra eső szakmai gyakorlat, akkor a pótlásra a tanítási évet követően a következő tanév kezdetéig van lehetőség. Ez az időszak viszont ugyanaz, mint amelyik az összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolítására rendelkezésre áll. Így a duális képzőnek külön figyelmet kell fordítania a két típusú gyakorlat teljesítésének, illetőleg pótlásának összehangolására.

(3) A 2020/2021. tanév október–novemberi vizsgaidőszakában kötelező – javító-, pótlóvizsgának nem tekintendő – vizsgalehetőséget biztosítani az olyan tanuló számára is, aki a (4) bekezdés szerinti gyakorlati képzést teljesítette és a veszélyhelyzet időtartama alatt azért nem volt vizsgára bocsátható, mert nem teljesítette az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmények hatvan százalékát.

MKIK megjegyzés: Tanulószerződéses tanuló esetében ez azt is jelenti, hogy az október-novemberi vizsgaidőszakban megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban marad, a normatíva lehívható és a tanuló számára jár a tanulói pénzbeli juttatás. Fontos kiemelni, hogy a rendelkezés kizárólag a végzős tanulókra vonatkozik.

(4) A (3) bekezdés szerinti tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében az iskola vagy – tanulószerződéssel rendelkező tanuló esetén – a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. és 2020. október 2. közötti időszakban gyakorlati képzést köteles szervezni, amelyen a tanuló részvétele kötelező. A tanuló számára a tanulmányi követelmények teljesítését igazoló bizonyítvány azt követően állítható ki, ha teljesítette az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmények hatvan százalékát.

MKIK megjegyzés: Az említett gyakorlati képzés formájára nincs megkötés, az történhet a hagyományos módon, de digitális formában is, illetve vegyesen, azaz a hagyományos módon, digitális elemekkel kiegészítve. A lényeg: olyan módon kell a képzést megszervezni, hogy a tanuló az előírt követelményeket a tanuló teljesíteni tudja.

Az érintett tanulóknak a gyakorlaton augusztus 24. és október 2. között kötelező részt venni, azaz köteles a nem teljesített gyakorlatát pótolni. A pótlási kötelezettség csak a pedagógiai programban meghatározott gyakorlati követelmények 60%-áig kötelező a törvény értelmében, ekkor minősül teljesítettnek a 2019/2020-a tanév. Természetesen ennél több gyakorlat is pótolható ebben az időszakban, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az augusztus 24. és október 2. közötti időszakban – tekintettel a kezdődő 2020/2021-es tanévre is – csak meghatározott gyakorlati óraszám pótlása fér bele.

Igaz ez mind a nappali rendszerű oktatásban, mind a felnőttoktatásban (pl. teherautó-sofőr vagy autóbuszvezető képzésben) részt vevő tanulókra. Utóbbiak esetében előfordulhat, hogy az iskola csak augusztus 31-ig kívánja fenntartani a tanulói jogviszonyt. Esetükben a nyár többi részét is indokolt lehet igénybe venni a gyakorlat pótlására.

 

28. § A technikum érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe a 2020/2021. tanévben bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével az a tanuló, aki a veszélyhelyzet következtében nem tette le az érettségi vizsgát azzal, hogy legkésőbb a szakmai vizsga vizsgaidőszakát megelőző utolsó érettségi vizsga vizsgaidőszakában, de legkésőbb a képzés első tanévének utolsó napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére az e rendelkezésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

MKIK megjegyzés: A fenti rendelkezésben érdemes az érettségi vizsga sikeres letételére vonatkozó határidőt pontosítani. Szakmai véleményünk értelmében az érettségi vizsgát legkésőbb a képzés első tanévének utolsó napjáig, azaz 2021. augusztus 31-ig meg kell szereznie a tanulónak.

Abból indultunk ki, hogy a 2020 szeptemberében induló kétéves képzés szakmai vizsgája 2022 májusában és júniusában kerül megszervezésre. Az azt megelőző utolsó érettségi vizsgára 2021 őszén kerül sor. Ennél korábbi időpont azonban a képzés első tanévének utolsó napja, ami 2021. augusztus 31., így az utóbbi dátumig kell a tanulónak sikeres érettségi vizsgát tennie.