Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az dkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tájékoztató az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerről

2023. november 14.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény alapján elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet, olvassa el tájékoztatójukat!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) rendelkezései alapján elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amely biztosítja a bejelentésben foglalt információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas kezelését, egyben lehetővé teszi a bejelentésben foglalt információk tartós tárolását a későbbi vizsgálatok lefolytatásának lehetővé tétele érdekében. A 225/2023. (VI.08.) kormányrendelet indokolásának értelmében a Minisztérium a hajózással, a közúti közlekedéssel, a légiközlekedéssel, a vasúti közlekedéssel összefüggő bejelentések esetében jár el.
Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.
A rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. Amennyiben a visszaélés-bejelentés az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszertől eltérő csatornán érkezik be vagy a visszaélés-bejelentést a rendszer működtetésére kijelölt személyektől eltérő személy fogadja, a Minisztérium biztosítja, hogy a visszaélés-bejelentést kézhez vevő személyek semmilyen olyan információt ne fedhessenek fel, amely azonosíthatná a bejelentő személyt vagy a bejelentésben érintett személyt, és e személyek módosítás nélkül, haladéktalanul továbbítsák a visszaélés-bejelentést a rendszer működtetésére kijelölt személyeknek.
A bejelentőt nem érheti hátrány a visszaélés bejelentés megtétele miatt.
A bejelentő személyes adatai csak a visszaélés-bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
A visszaélés-bejelentést kivizsgáló személyek a visszaélés-bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
Ha a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait a Minisztérium nem teszi megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére egyebekben a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

További információkat az alábbi tájékoztató anyagban, illetve a következő oldalon talál: https://kormany.hu/dokumentumtar/tajekoztato-elkulonitett-visszaeles-bejelentesi-rendszerrol